Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány

„Küldetésünk, hogy teljesebbé tegyük a fogyatékossággal élők életét."
"A szeretet gyógyítja az embert, azt is aki adja, azt is aki kapja."

 

A pályázatra 163 mese érkezett be...
A pályaműveket olvasva megható, hogy mennyire megérintette az írókat a fogyatékossággal élők sorsa és büszkeséggel tölt el minket, hogy közülük is sokan sérültként írták meg önmaguk, sorstársuk vagy saját fantáziaviláguk hősének történetét.
Ezúton szeretnénk minden meseírónknak gratulálni pályaművéhez!
Köszönjük minden szerzőnek, hogy a témában elmélyedt és nevezett pályázatunkra.
A könyvben nem megjelentetett történetek között is próbáljuk kiválasztani a legjobbakat, ezeket E-könyv formájában tesszük közzé, de akik történetét az elektronikus könyvben sem tudjuk megjelentetni, meséjének alapítványunk honlapján megjelenést biztosítunk, ezzel széles olvasóközönség számára válik elérhetővé az Ön által küldött mese.
A mesekönyv megjelenik, ami karácsony előtt várható, pontos dátumáról a honlapunkon tájékozódhat.
Végezetül a zsűri összegzését olvashatják, amely szép gondolatokat tartalmaz a beküldött pályaművekről:
Istennek hála hazánkban sok kiváló meseíró élt és él. Boldog az a nép, amely mesékben gazdag világban nő fel. A mesék tanítanak meg az emberi alapvető értékrendre. A mesék segítenek, hogy különbséget tudjunk tenni a jó és a rossz között, a szép és a rút között, az illedelmes és az illetlen között. A mesék nevelnek bátorságra, kitartásra, szeretetre, emberségre, férfiasságra és nőiességre. A mesék segítsége nélkül elbizonytalanodna a gyermek és nem lenne a kezében olyan útmutató, ami az életre tanít.
Ezért különleges lehetőség, hogy olyan mesék is megjelenhetnek, amik segítik a gyerekeket, hogy ismerjék meg azokat az embertársaikat, akik nem átlagosak, nem a norma szerint élik mindennapjaikat. Ahhoz, hogy el is tudják fogadni a másságot olyan jó mesére van szükségük, ami nem dicsőíti ugyan a normálistól eltérőt, mégis felmutatja annak értékeit éppúgy, mint annak nehézségeit. Csak akkor tudja egy gyermek elfogadni a másságot, ha megtanítják a szeretetre. Szerethetővé pedig az válik, aki nem csupán önmaga körül forog, hanem van bátorsága kitekinteni fájdalmai bűvköréből és másságában értékes életet élni. A világ nem csupa normális emberből áll. A normától mindenki eltér. Ki egy kicsit jobban, ki kevésbé. Épp az tesz egyéniséggé, hogy valamennyien mások vagyunk. Egyéniségünk felvállalása pedig óriási kihívás. Bátorság kell hozzá. Ezért a másságról szóló mesék közül azokat tartottam mesekönyvbe illőnek, ami arról szól, hogy legyünk bátrak megvívni a csatáinkat akkor is, ha mások vagyunk, akkor is, ha az egész világ összefog ellenünk, akkor is, ha sebekkel teli ez az út. De a mesékben nem lehet a szenvedésen a hangsúly. A mesék a győzelemről kell, hogy szóljanak. Akkor tanít és akkor jó a mese, ha megtanít előre nézni, reményteljesen élni, hinni önmagunkban és abban, hogy más-más emberekként is élhetünk teljes, értékes, sőt győzedelmes életet. Ebben pedig a hit segít. A hit önmagunkban. Hit abban, hogy meg tudjuk csinálni, sőt győztesen tudjuk befejezni a próbáinkat, az élet-harcunkat. A hit mellett pedig a derű, a vidámság az, ami átlendít a próbák keserűségén. A gyermeki lélek optimizmusa épp abból ered, hogy még nem méri fel annak nehézségét, ami rá vár. S amíg nem tanítjuk meg feladni, addig nekivág – és csodák-csodája! – meg tudja csinálni! A jó mesére az jellemző, hogy arra tanít, hogy ha az egész világ összefog is ellened, akkor is próbáld meg és meg tudod csinálni! Az igazán jó mesében pedig a szokatlan tulajdonságok értékké válnak. Ez így van a valóságban is! A vaknak kifejlődhet egy olyan finom belső látása, ami nem lenne, ha nem vakon élné az életét. A siketnek kifejlődhet egy olyan megfigyelő képessége, hogy szájról képes olvasni. A siketnémának olyan különleges képessége van, hogy kézmozdulatokból olvas. A mozgássérült ember képes megérteni mindazokat, akiknek fogyatékossága van, ezért mélyen együttérző. Az értelmi fogyatékos emberekből ki nem fogy a derű és hihetetlenül érzékeny csatornáik vannak arra, hogy érzékeljék más emberek érzelmi, hangulati hullámait, mert érzelmileg válnak rendkívül gazdaggá. Valóban úgy tűnik, hogy ahol Isten elvesz valamit, ott más területen gazdagon ad. Szándékosan nem azt írtam, hogy pótol, mert ad. S ahogyan az egyik szerző igazi meseírói bölcsességgel megírta, azért van ez így a világban, hogy tanuljunk belőle. Megérthetjük és megtanulhatjuk, hogy a másság egyik oldalon hátrány ugyan, de más oldalon előny. Rámutat azokra az óriási tartalékokra, amikké válhatunk, amik még bennünk lehetnek, és soha ki nem aknázzuk, mert meglevő adottságaink kielégítenek. Ezek a mesék tanítanak meg arra, hogy milyen érték az érzelmi intelligencia. A világban egyre többet beszélnek róla, mert egyre nagyobb hiány. Nem elég arra nevelni a gyermekeinket, hogy legyenek jó matematikusok, jó írók vagy épp jó biológusok… A mesék tanítanak meg az érzelmi intelligenciára, ami kiveszőben van a világból. A lelki érzékenységre, a tapintatra, a gyöngédségre, az igaz barátságra, a figyelmességre, az udvariasságra, a köszönésre, a megköszönésre, a hálára, a jószívűségre, a hűségre, az igazságosságra, a becsületességre és a bátorságra. Bátorságra vállalni önmagunk és bátorságra ahhoz, hogy merjünk mások bátorítójává válni, melléjük állni és segíteni, támogatni őket, hogy esetleg nálunk többé, értékesebbé, nagyobbá legyenek emberségben. Ez a szülők és nevelők dolga. Példát állítani a gyermekek elé. Olyan normát, olyan példát, ami követhető és követendő. A gyermeki lélek pedig nyitott rá, hisz még gazdag az érzelemvilága. Rajtunk áll, hogy milyen jövendő generációt nevelünk fel. Vajon van-e bátorságunk arra, hogy engedjük gyermekeinket érzelmileg intelligenssé lenni? Vagy egyre önzőbb, énközpontúbb generációktól korcsosodik el a világ?

Meseíró pályázatunk február 19-én lezárult, további pályaműveket már nem áll módunkban fogadni.
Nagy örömünkre kb. 150 történet érkezett be alapítványunkhoz az ország egész területéről és a határon túlról is, melyek közül most zajlik a legjobbak kiválasztása. 5 tagú független értékelő bizottságunk élvezettel olvassa a meséket, várhatóan a tavasz második felében fogunk eredményt hirdetni. Az első három helyezett részesül nyereményben a kiírás szerint, a megjelenő mesekönyvbe pedig kb. 20 történet kerül majd be. A weboldalunkon megjelenítjük a mesék többségét.
A pályaműveket olvasva megható, hogy mennyire megérintette az írókat a fogyatékossággal élők sorsa és büszkeséggel tölt el minket, hogy közülük is sokan sérültként írták meg önmaguk, sorstársuk vagy saját fantáziaviláguk hősének történetét.
Ezúton szeretnénk minden meseírónknak gratulálni pályaművéhez!
A Napos Oldal Alapítvány meseíró pályázatának 2 tagú zsűrije.

 

Meseíró pályázat  a sérült emberekért “ISMERJ MEG ÉS FOGADJ EL!” címmel

A pályázat kiírója:

Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány www.naposoldal.org (a továbbiakban alapítvány)

Katica-Könyv-Műhely www.katicakonyvmuhely.com (a továbbiakban kiadó)

 

A Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány és a Katica-Könyv-Műhely, mint Könyvkiadó meseíró pályázatot hirdet azzal a céllal, hogy a fogyatékossággal élő személyek erőt és bátorságot kapjanak, valamint az egészségesen élő emberek érzékennyé váljanak feléjük, befogadóbbá, fogékonyabbá és segítőkészebbé.

Alapítványi munkánk során a fogyatékossággal élők világát visszük közelebb az emberekhez, így a legkisebbekhez is. A nekik szóló programunkat szeretnénk most a Ti segítségetekkel, mesekönyvvel és bábjátékkal színesíteni.

Olyan mesék beküldését várjuk, melynek szereplői fogyatékossággal élő „figurák” (mozgássérült, hallássérült, látássérült, vakvezető kutyák, lovak és egyéb állatok szerepe az életükben), életrevalók és optimisták. Fogyatékkal élő szerzők műveit is várjuk, akik mese formájában saját tapasztalatukat megelevenítik. A nyertes mese karaktereit bábelőadás során fogjuk életre kelteni. Írhattok szerepet már meglévő bábjainkra is (lásd honlapunkat: www.naposoldal.org), de szívesen bővítjük karaktereinket újakkal is.

lyázati feltételek:
Csak is saját írást lehet beküldeni, amely eddig semmilyen formában nem volt publikálva, kiadva.
Olyan meséket várunk, melyek fogyatékossággal élő hősökről szólnak. Engedjétek szabadon a fantáziátokat, ragadjatok tollat/billentyűzetet és írjatok mesét arról, mi történik, ha ezúttal fogyatékos hős kerül az események középpontjába!
Már megjelent műveket nem áll módunkban fogadni. A beérkező történetre az Alapítvány és a Kiadó jogot formál, a pályázati kiírásban rögzített díjazáson túl a szerzők további díjazásra már nem jogosultak, a pályázaton való részvétellel és műveik beadásával felhatalmazzák a pályázat kiíróit műveik céljaikra történő szabad felhasználására.

Terjedelmi korlátok:
Szerzőként akár 2-3 írással is lehet pályázni, amely legfeljebb 3-6 gépelt oldal lehet, nem több 10.000 karakternél.

Elbírálás:
A legjobb műveket egy hozzáértő bizottság választja ki, amit a Könyvkiadó mesekönyv formában kiad, az Alapítvány bábelőadást készít belőle.

 

A pályaművek beküldése:
Digitális formában, Word dokumentumban, vagy pdf fájlként, előlappal ellátva, mely tartalmazza a mű címét, szezőjének nevét, korát, lakcímét, e-mail címét, telefonszámát az alábbi e-mail címre: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  A ”Tárgy” mezőbe a „Meseíró pályázat” jeligét írjátok. A fájl név a szerző nevét tartalmazza.

A pályamunkák beküldési határideje:
Folyamatosan várjuk a műveket, a legkésőbbi beadási határidő: 2017.február 19.

Díjazás:

  • A legjobb mesékből forgatókönyvet készítünk bábelőadáshoz, melyet országszerte óvodákban és iskolákban mutatunk be.
  • A legsikeresebb műveket a Katica-Könyv-Műhely könyv formájában kiadja, melyek bekerülnek országos könyvterjesztői háló
  • A meseírók művei ismert szerzők meséivel egy mesekönyvbe kerülnek.
  • A megelevenedő mesék legjobb amatőr írói közül kettő két fős balatoni táborozás sorsolunk ki, napi egy meleg étkezé A tábor integrált, ahol halmozottan sérült és tartósan beteg fiatalokkal együtt lehet majd része neki és kísérőjének egy felejthetetlen nyaralásban*!
  • A legjobb alkotások írói a Napos Oldal Alapítvány és a Katica-Könyv-Műhely ajándékcsomagját kapják.
  • A mesekönyvet könyvbemutatókon mutatjuk be, ill. online megjelenítjük, valamint felhasználjuk marketing kampányokban, online ill. offline sajtó
  • A nyertesek egy-egy példányt kapnak a kiadott műből.
  • Ha szeretné, minden pályázónak lehetősége lesz eljátszani az általa választott szerepet bábelőadásainkon. A darabok előadásánál a szerző nevét is „reklámozzuk”.

*Amennyiben a nyertesnek nem áll módjában részt venni a jutalomként felajánlott nyaraláson, nyereményét alapítványi ajándékcsomagra cserélheti.

Kérdések esetén keressétek:
Takács Kata 30/323-70-57 e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Scur Katica 20/416-67-99 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

a Napos Oldal Alapítvány és a Katica-Könyv-Műhely csapata

  

                                 Takás Kata                                               Scur Katalin

                             alapítványi elnök                                           kiadóvezető

        
Vissza a Mese oldalra

Iratkozz fel hírlevelünkre.

Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány
Iroda: 6723 Szeged, Csongrádi sgt. 104.
Székhely: 6723 Szeged, Lomnici u. 31./b
Tel: +36 30/468-6760 / +36 30/323-7057
 E-mail: alapitvany@naposoldal.org

Bank: 10700062-48546201-51100005
Adószám: 18929294-1-06