Érzékenyítés, SZTE Gyakorló gim. és ált. isk. 2024.01.23.