Érzékenyítés, Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda 2023. 5. 10.